Yhdessä kehittäen

Kehitämme valtion talous-ja henkilöstöhallinnon ratkaisuja yhdessä verkostojemme kanssa.

Kaksi henkilöä pitämässä palaveria neuvotteluhuoneessa.

Kehitämme ja uudistumme

Tavoitteellisuus ja siihen liittyvä toimeenpanokyky ja kyky toimia yhdessä sekä jatkuva oppiminen ovat kaikkien organisaatioiden menestyksen edellytys. Palkeet on ollut alusta asti yhteisen kehittämisen tulos ja toiminut tukena hallinnon rakenteiden uudistamisessa.
Elämme muuttuvassa maailmassa, minkä vuoksi tehtyjä suuntaviivoja on tarve tarkastella vuosittain sekä tehdä tarvittavat priorisoinnit ja päivitykset. Vuosille 2021-2026 tehty kehittämisen tiekartta määrittää yhteisten valtionhallinnon talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden ja ratkaisujen kehittämisen suunnan.

Tiekartassa huomioidaan valtion yhteisten prosessien ja toimintamallien strategiset linjaukset sekä eri palveluiden elinkaarilähtökohdat. Tiekartan toimeenpano tapahtuu projektien ja jatkuvan kehittämisen kautta. Tiekartan toimeenpano tarkentuu ja päivittyy vuosittain.
Työn aikana on valmistunut projektien lopputulosten lisäksi erillisiä projektikohtaisia selvityksiä, loppuraportteja sekä saatu oppeja, joita hyödynnetään kehittämisessä.

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon kehittämisen painopisteet vuosille 2021-2026 on valmisteltu yhdessä asiakkaiden, Valtiokonttorin ja valtiovarainministeriön kanssa ja ne on käsitelty Palkeiden asiakasneuvottelukunnassa.

Kehittämisen tiekartta (pdf)

Kehittämisen tiekartta osa-alueittain