Tietopyynnöt

Tietopyynnön tekeminen Palkeille.

Sivusta otettu kuva henkilöstä, joka työskentelee kannettavalla tietokoneella.

Ohje tietopyynnön tekemiseen

Voit pyytää tietoja Palkeissa säilytettävistä asiakirjoista viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) mukaisesti. Tietojen yksilöiminen helpottaa oikean tiedon löytymisessä, joten tietovarantojen kuvauksissa kerrotaan esimerkkejä hakutekijöistä, joilla tietoja voidaan tietovarannoista hakea.

Palkeet palvelukeskuksena käsittelee tietoja asiakkaan lukuun, ja asiakirjojen omistajia ovat Palkeiden asiakkaat. Täten Palkeet voi luovuttaa ainoastaan Palkeiden omiin asiakirjoihin liittyviä tietoja.

  • Mikäli tietopyyntösi koskee Palkeiden asiakkaiden tietoja, ota yhteyttä kyseiseen asiakkaaseen.
  • Palkeiden asiakirjoihin kohdistuvat tietopyynnöt: ota yhteys Palkeiden kirjaamoon: kirjaamo@palkeet.fi.

Palkeet ei toimita tietoja saatavaksi avoimen rajapinnan kautta eikä Palkeiden toimintaan liittyviä tietoja julkaista avoimeen tietoverkkoon.

Yleisen tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) mukaisten rekisteröidyn oikeuksien käyttäminen

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta annetun lain (Laki Valtion talous- ja
henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta 8.2.2019/179) mukaan Palkeiden asiakasvirasto vastaa rekisteröidyn informoimisesta ja toimii yhteyspisteenä, kun rekisteröity haluaa käyttää hänelle kuuluvia oikeuksiaan, esimerkiksi oikaista tietojaan tai tietää mitä tietoja hänestä käsitellään.

Kun haluat käyttää rekisteröidyn oikeuksia, ota yhteyttä oman työnantajasi rekisterinpitäjän
edustajaan.

Tutustu tarkemmin kuvaukseen asiakirjajulkisuuden toteuttamiseksi (pdf).