Tahti – työnantajan henkilöstötieto

Tahti on henkilöstövoimavarojen suunnittelua, päätöksentekoa ja johtamista tukeva henkilöstötietojärjestelmä valtiotyönantajille.

Avokonttorissa kaksi työpöytää peräkkäin, kolme henkilöä työskentelemässä tietokoneella.

Tahti tarjoaa:

 • ajantasaisen, kattavan ja yhtenäisen tilastotietokannan valtion henkilöstöstä
 • vertailutietoja hallinnonaloista, virastotyypeistä, koko valtiosta ja yleisistä työmarkkinoista
 • raportteja aihealueesta riippuen joko kuukausi- tai vuositason tilastotiedoilla. Raportteja on tarjolla:
  • henkilöstömääristä
  • ansioista (sis. vaativuustaso- ja samapalkkaisuustietoa)
  • henkilöstötilinpäätöksistä
  • työajasta ja työtyytyväisyydestä
  • työvoimakustannuksista ja sairauspoissaoloista
  • eläköitymisestä ja vaihtuvuudesta

Tahti on siirtynyt Kiekuun ja raportointiin pääsee Kieku-portaalin kautta Tahti-raportointi-välilehdeltä.

Katso myös: Valtion raportointipalvelu Tutkihallintoa.fi

Lisätietoja: tahti@palkeet.fi

Tahti-koodistot ja nimikkeet

Tahtin tietokanta sisältää koodistoja, joista löytyy koodiarvojen selitteet ja raja-arvot mm. Tahtin raportointia varten. Osaa Tahtin koodistoista käytetään myös muissa järjestelmissä, esim. virastojen henkilöstö- ja palkanlaskentajärjestelmissä, Tilastokeskuksen tilastoissa ja Kevan rekistereissä.

Virka- ja ammattinimikekoodisto

Virka- ja ammattinimikekoodisto perustuu Palkeiden ylläpitämään nimikekoodistoon, jossa on rekisteröitynä kaikki virka- ja ammattinimikkeet valtion henkilötieto- ja eläkejärjestelmiä sekä tulorekisteriä varten.

Virka- ja ammattinimikkeen tilauslomakkeen kohta Nimike ruotsiksi on pakollinen. Nimikkeen ruotsinkielinen käännös tulee ilmoittaa lomakkeella. Jos käännöstä ei ilmoiteta, ei se ole käytettävissä esim. nimikirjaotteella.

Virasto- ja laitoskoodisto

Valtion virastojen jakautuminen virastotyyppeihin

Koodistot Tilastokeskuksen sivuilla