Vaikuttavampia yhdessä

Visiomme korostaa yhteistyötä ja kuvastaa jatkuvaa kehittymistä.

Kaksi henkilöä kävelemässä toimiston käytävällä.

Yhdessä olemme vaikuttavampia

Visionamme on olla vaikuttavampia yhdessä. Visiomme korostaa yhteistyötä ja kuvastaa jatkuvaa kehittymistä. Yhteiset valinnat, kirkas päämäärä ja tavoitteet ohjaavat toimintaamme. Edistämme yhteistä kehittämistä ja yhteistyötä strategisten sidosryhmiemme kanssa. Vaikuttavuus on menestyksen ja kilpailukyvyn edellytys ja muutoksen mahdollistaja. Vaikuttavuus velvoittaa Palkeet johdonmukaiseen, näkemykselliseen ja sitoutuneeseen toimintaan.

Strategiamme kolme painopistealuetta

Paperista tehtyjä erivärisiä tikku-ukkoja kokoontuneena rinkiin.

Yhdessä

Olemme moderni ja arvostettu asiantuntijoiden yhteisö sekä osaava ja oppiva palvelukeskus. Kehitämme osaamistamme jatkuvasti vastaamaan niin nykyhetken kuin tulevaisuudenkin tarpeita.

Asiakas keskiössä

Toimimme lähellä asiakasta ja toimintamme on rakentunut vahvan asiakasymmärryksen ympärille. Asiakaspalvelumme on erinomaista, saamme hyvää palautetta ja olemme tunnettuja hyvästä palvelusta. Asiakkaat kokevat tarjoamamme järjestelmät käyttäjäystävällisiksi ja palvelumme vastaavat asiakkaiden tarpeita. Parannamme yhdessä asiakkaidemme kanssa päästä päähän -prosessien toimivuutta ja tehokkuutta.

Erivärisiä muovisia lelu-ukkoja kokoontuneena yhteen suuren hehkulampun äärelle.
Henkilön kämmen ylöspäin tummaa taustaa vasten ja käden päällä on hologrammi pilvestä.

Digitalisaatiota edistämässä

Palvelujen tuottamisessa hyödynnämme nykyaikaisia ja yhä enemmän pilvipohjaisia palveluratkaisuja. Edistämme talous- ja henkilöstöhallinnon tiedon yhteentoimivuutta ja reaaliaikaisuutta sekä taloushallinnon tietovarantojen avaamista asiakkaille.

Arvomme

Arkeamme ohjaavat arvot sekä yhteiset työskentelytavat, toistemme kunnioittaminen ja luottamus. Innostunut ja osaava henkilöstö tukee menestymistämme. Toimimme ketterästi muuttuvassa toimintaympäristössä ja kehitämme yhdessä toimintaamme ja osaamistamme. Nämä yhdessä mahdollistavat visiomme toteutumisen.

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Olemme laatineet tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tukemaan strategisten tavoitteiden saavuttamista sekä edistämään hyvää johtamista ja työhyvinvointia. Haluamme olla työpaikka, jossa voidaan hyvin, saadaan onnistumisia ja saavutetaan työlle asetetut tavoitteet. Seuraamme ja mittaamme suunnitelman toteutumista vuosittain sekä teemme tarvittavia toimenpiteitä. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen on jokaisen palkeetlaisten oikeus ja velvollisuus.

Tutustu tarkemmin Palkeiden tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan 2024−2025 (pdf).

Tutustu myös