Utveckling tillsammans

Vi utvecklar lösningar för statens ekonomi- och personalförvaltning tillsammans med våra nätverk.

Kaksi henkilöä pitämässä palaveria neuvotteluhuoneessa.

Vi utvecklar och förnyas

Målinriktning och genomförandekapacitet, samarbete och förmåga att fungera i nätverk samt kontinuerligt lärande är en förutsättning för alla organisationers framgång. Palkeet har alltsedan början varit resultatet av en gemensam utveckling och erbjudit stöd när förvaltningens strukturer har förnyats.

Vägkartan för utveckling för åren 2021–2026 visar riktningen för utvecklingen av de gemensamma tjänsterna och lösningarna inom statens ekonomi- och personalförvaltning. Vi lever i en föränderlig värld, varför de fastställda riktlinjerna måste granskas årligen samt varför man måste göra nödvändiga prioriteringar och uppdateringar.

I vägkartan beaktas de strategiska riktlinjerna för statens gemensamma processer och verksamhetsmallar samt utgångspunkterna för olika tjänsters livscykel. Implementeringen av vägkartan sker genom projekt och kontinuerlig utveckling. Implementeringen av vägkartan specificeras och uppdateras årligen.

Förutom projektens slutresultat har arbetet genererat olika projektspecifika utredningar och slutrapporter, och man har dragit lärdomar av arbetet som utnyttjas i implementeringen av vägkartan och utvecklingen.

Fokusområdena för statens ekonomi- och personalförvaltning för åren 2022–2026 har förberetts tillsammans med kunderna, Statskontoret och finansministeriet, och de har behandlats av Palkeets kunddelegation.