Organisaatio

Palkeiden organisaatio koostuu kahdeksasta yksiköstä.

Kahdeksan henkilöä palaverissa neuvotteluhuoneen pöydän äärellä.

Palkeiden yksiköt

Palkeita johtaa toimitusjohtaja Tuija Kuivalainen.

 • Talouspalvelut: Minna Korpela, johtaja
 • HRM-palvelut: Soile Röppänen, johtaja
 • HRD-palvelut: Mari Eerikäinen, johtaja
 • Asiakkaat, palvelut ja laatu: Kirsi-Marja Kauppinen, johtaja
 • Oy- ja yhteisöasiakkaiden palvelut: Tuomas Watia, johtaja
 • ICT-palvelut: Juha Koljonen, johtaja
 • Kehittäminen: Helena Lappalainen, johtaja
 • Liiketoiminnan tuki: Tuija Kuivalainen, toimitusjohtaja

Johtoryhmä

Palkeiden johtoryhmä toimii johtamisen, kehittämisen ja asioiden valmistelun ja yhteensovittamisen tukena.

 • Tuija Kuivalainen, toimitusjohtaja
 • Mari Eerikäinen, johtaja
 • Helena Lappalainen, johtaja, Kehittäminen
 • Juha Koljonen, johtaja, ICT-palvelut
 • Kirsi-Marja Kauppinen, johtaja, Asiakkaat, palvelut ja laatu
 • Minna Korpela, johtaja, Talouspalvelut
 • Soile Röppänen, johtaja, Henkilöstöpalvelut
 • Kati Willman, hankejohtaja, Pilvipalvelut
 • Tuomas Watia, johtaja, Oy- ja yhteisöasiakkaat

Johtoryhmän kokouksiin osallistuvat myös henkilöstön edustajat sekä tarvittaessa asiantuntijoita.

Asiakasneuvottelukunta

Palkeiden asiakasneuvottelukunta on keskeinen toimija asiakkaiden ja palvelukeskuksen välisessä yhteistyössä. Asiakasneuvottelukunnan kautta saadaan asiakasnäkökulmaa olemassa olevien palvelujen, toimintamallien ja järjestelmien jatkokehittämiseen sekä uusien palvelujen ideointiin ja kehittämiseen.

Asiakasneuvottelukuntaan kuuluvat (toimikausi 1.1.2024 – 31.12.2026):

 • Riitta Rosenberg, talouspäällikkö, liikenne- ja viestintäministeriö, puheenjohtaja
 • Risto Hakoila, talousjohtaja, ulkoministeriö
 • Katri Järvinen, laskentapäällikkö, Puolustusvoimat
 • Tommi Kämpe, hallintojohtaja, Verohallinto
 • Tiina Lundgren, talouspäällikkö, Rajavartiolaitos
 • Heikki Korhonen, henkilöstöpäällikkö, Taiteen edistämiskeskus
 • Riikka Mäki, johtaja, henkilöstö, osaaminen ja lakiasiat, Geologian tutkimuskeskus
 • Mia Nykopp, hallinto- ja talousjohtaja, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
 • Meri-Tuulia Pitkänen, talousyksikön päällikkö, valtioneuvoston kanslia
 • Kati Pärnänen, henkilöstöyksikön päällikkö, oikeusministeriö
 • Margit Ranta, controller, Ruokavirasto
 • Heidi Sederholm, henkilöstöpäällikkö, ympäristöministeriö

Johtoryhmän kokouksiin osallistuvat myös henkilöstön edustajat sekä tarvittaessa asiantuntijoita.

Jäsenille ei nimetä henkilökohtaisia varajäseniä. Neuvottelukunnan kokoonpanoa voidaan myöhemmin täydentää asiakkuuksien kehittymisen ja laajentumisen myötä.

Esittelijät:

 • Tuija Kuivalainen, toimitusjohtaja, Palkeet
 • Kirsi-Marja Kauppinen, johtaja, Palkeet (sihteeri)
 • Minna Korpela, johtaja, Palkeet
 • Soile Röppänen, johtaja, Palkeet

Lisäksi esittelijöinä voivat toimia muut Palkeiden virkamiehet.