Toimimme Palkeissa tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti

26.1.2024 14:26

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat lähtökohtina toiminnallemme.

Takaisin uutisiin

Viisi henkilöä kokoushuoneessa lasiseinän takana kokoontuneena pöydän ääreen.

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat lähtökohtina toiminnallemme. Haluamme on olla työpaikka, jossa voidaan hyvin, saadaan onnistumisia ja saavutetaan työlle asetetut tavoitteet. Päivitetty tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmamme sisältää jatkossa sekä henkilöstö- että toiminnallisen näkökulman, joten suunnitelman laadinnassa kartoitimme myös kansalaisille tuotettavien palveluiden, kuten Valtiolle.fi-hakijapalveluiden ja rekrytointipalveluiden, tilanteen. Tasa-arvon lisäksi otamme palveluissamme ja niiden kehittämisessä sekä viestinnässä huomioon yhdenvertaisuuden ja saavutettavuuden. 

Tasa-arvon- ja yhdenvertaisuuden tilanne on Palkeissa hyvällä tasolla. Jatkuvaan parantamiseen sitoutuneena työyhteisönä tunnistimme vuosille 2024-2025 kolme kehittämisen pääteemaa, joiden eteen teemme yhdessä töitä:

  • Sitoudumme toimenpiteisiin tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi.
  • Panostamme rekrytointiemme avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen. Edistämme monimuotoisuutta.
  • Lisäämme henkilöstön osaamista tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyen.

Tiedostamme, että tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen kuuluu meille kaikille ja on osa Palkeiden jokapäiväistä arkea. Seuraamme ja mittaamme tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tavoitteiden toteutumista vuosittain ja teemme tarvittavia toimenpiteitä asioiden kehittämiseksi.

Tutustu tarkemmin Palkeiden tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan 2024−2025 (pdf).

Jaa somessa

Takaisin uutisiin