Yhtenäistämme HR-prosesseja -hanke käynnistyy yhteistyössä asiakkaidemme kanssa

18.6.2024 11:54

Valtionhallinnon virastoilla on keskeinen rooli valtion yhteisen henkilöstöstrategian tavoitteiden toteuttamisessa.

Takaisin uutisiin

Kuuden ihmisen kädet kuvattuna ylhäältäpäin pitelemässä puisia rattaita käsissään.

Valtion yhteinen henkilöstöstrategia Työtä Suomen parhaaksi julkaistiin helmikuussa 2024. Strategian tavoitteet liittyvät valtion yhteisiin arvoihin, toimintakulttuuriin, johtamiseen ja henkilöstöpolitiikkaan. Julkaisutilaisuudessa todettiin, että strategia uudistaa henkilöstöpolitiikkaa ja ohjaa valtion henkilöstöjohtamista yhdenmukaisemmaksi. Tavoitteena on parantaa johtamista ja tuottavuutta sekä yhtenäistää valtion organisaatioiden toimintakulttuuria.

Valtionhallinnon virastoilla on keskeinen rooli henkilöstöstrategian tavoitteiden toteuttamisessa. Palkeet vastaa strategian toimenpiteen 11, Yhtenäistämme HR-prosesseja, toimeenpanosta.

Työtä Suomen parhaaksi logo

”Haluamme edelleen tehostaa ja sujuvoittaa henkilöstöhallinnon prosesseja. Osana nyt käynnistyvää Yhtenäistämme HR-prosesseja -hanketta kartoitamme sujuvimpia henkilöstöhallinnon käytäntöjä. Myös tulevat teknologiamuutokset ohjaavat yhdenmukaistamaan prosesseja”, sanoo kehityspäällikkö Jukka Ihanus.

Palkeiden asiakkailla on tärkeä rooli hankkeen muutoksen läpiviennissä ja sitä kautta hankkeen tavoitteiden saavuttamisessa. Työtä tehdään syksyn aikana yhteisissä työpajoissa, joihin toivomme osallistujia kaikista organisaatiosta. Kerromme työpajojen aikataulusta heti syksyn alkaessa. ”Uskomme vahvasti, että yhteistyöllä pääsemme hyvin asioita rakentamaan. Jotakin uutta varmasti saamme tilalle ja jostakin on luovuttava yhdessä”, pohtii hankejohtaja Soile Röppänen

Jaa somessa

Takaisin uutisiin