Vid Palkeet arbetar vi jämställt och jämlikt

26.1.2024 13:33

Jämställdhet och likabehandling är utgångspunkter för vår verksamhet.

Tillabaka till nyheter

Jämställdhet och likabehandling är utgångspunkter för vår verksamhet. Vi vill vara en arbetsplats där de anställda mår bra, får lyckas och uppnår de mål som satts upp för arbetet. Vår uppdaterade jämställdhets- och likabehandlingsplan innehåller framöver både en personalsynpunkt och en operativ synpunkt, varvid vi i samband med utarbetandet av planen även kartlade situationen i fråga om tjänster som produceras för medborgarna, såsom Valtiolle.fi-ansökningstjänsten och rekryteringstjänsterna. I våra tjänster och utvecklingen av dem samt i kommunikationen beaktar vi förutom jämställdheten även likabehandlingen och tillgängligheten.

Situationen i fråga om jämställdhet och likabehandling är bra vid Palkeet. Arbetsgemenskapen förbinder sig till ständig förbättring och vi identifierade tre huvudteman för åren 2024-2025 som vi tillsammans kan bygga vidare på:

  • Vi förbinder oss till åtgärder för att främja jämställdhet och likabehandling.
  • Vi satsar på öppenhet och transparens i våra rekryteringar. Vi främjar mångfald.
  • Vi ökar personalens kompetens i fråga om jämställdhet och likabehandling.

Vi är medvetna om att främjandet av jämställdhet och likabehandling hör till oss alla och är en del av Palkeets vardag. Vi följer upp och mäter uppnåendet av målen i jämställdhets- och likabehandlingsplanen årligen och vidtar behövliga utvecklingsåtgärder.

Jämställdhets- och likabehandlingsplanen 2024-2025 (pdf)

Dela på sociala medier

Tillabaka till nyheter