Organisation

Palkeets organisation består av åtta enheter.

Palkeets enheter

Palkeet leds av verkställande direktör Tuija Kuivalainen.

 • Ekonomitjänster: Minna Korpela, direktör
 • HRM-tjänster: Soile Röppänen, direktör
 • HRD-tjänster: Mari Eerikäinen, direktör
 • Kunder, tjänster och kvalitet: Kirsi-Marja Kauppinen, direktör
 • Tjänster för AB- och samfundskunder: Tuomas Watia, direktör
 • ICT-tjänster: Juha Koljonen, direktör
 • Utveckling: Helena Lappalainen, direktör
 • Affärssupport: Tuija Kuivalainen, verkställande direktör

Ledningsgrupp

Palkeets ledningsgrupp fungerar som stöd för ledningen, utvecklingen och beredningen samt samordningen av ärenden.

 • Tuija Kuivalainen, verkställande direktör
 • Mari Eerikäinen, direktör, HR och kommunikation
 • Helena Lappalainen, direktör, Utveckling
 • Juha Koljonen, direktör, ICT-tjänster
 • Kirsi-Marja Kauppinen, direktör, Kunder, tjänster och kvalitet
 • Minna Korpela, direktör, Ekonomitjänster
 • Soile Röppänen, direktör, Personaltjänster
 • Kati Willman, projectchef, molntjänster
 • Tuomas Watia, direktör, AB- och samfundskunder

Vid ledningsgruppens sammanträden deltar även personalrepresentanter samt vid behov experter.

Kunddelegation

Palkeets kunddelegation är en central aktör i samarbetet mellan kunderna och servicecentret. Genom kunddelegationen får vi kundernas perspektiv på utvecklingen av existerande tjänster, rutiner och system samt idéer för nya tjänster.

I kunddelegationen ingår (mandatperiod 1.1.2024–31.12.2026):

 • Riitta Rosenberg,
 • ekonomichef, kommunikationsministeriet, ordförande
 • Risto Hakoila, ekonomidirektör, utrikesministeriet
 • Katri Järvinen, redovisningschef, Försvarsmakten
 • Tommi Kämpe, förvaltningsdirektör, Skatteförvaltningen
 • Tiina Lundgren, ekonomichef, Gränsbevakningsväsendet
 • Heikki Korhonen, personalchef, Centret för konstfrämjande
 • Riikka Mäki, direktör, personal, kompetens och juridiska frågor, Geologiska forskningsinstitutet
 • Mia Nykopp, förvaltnings- och ekonomichef, Institutet för hälsa och välfärd
 • Meri-Tuulia Pitkänen, chef för ekonomienheten, statsrådets kansli
 • Kati Pärnänen, chef för personalenheten, justitieministeriet
 • Margit Ranta, controller, Livsmedelsverket
 • Heidi Sederholm, personalchef, miljöministeriet

Vid ledningsgruppens sammanträden deltar även personalrepresentanter samt vid behov experter.

Inga personliga ersättare utses för ledamöterna. Delegationens sammansättning kan kompletteras senare i takt med att kundrelationerna utvecklas och utvidgas.

Föredragande

 • Tuija Kuivalainen, verkställande direktör, Palkeet
 • Kirsi-Marja Kauppinen, direktör, Palkeet (sekreterare)
 • Minna Korpela, direktör, Palkeet
 • Soile Röppänen, direktör, Palkeet

Dessutom kan föredragande vara andra tjänstemän inom Palkeet.