Våra tjänster

Vi erbjuder heltäckande och effektiva tjänster inom ekonomi och personalförvaltning för statliga organisationer.

Vi främjar en smidig offentlig förvaltning

Palkeet producerar ekonomi- och personalförvaltningstjänster till statliga organisationer med enhetliga system och processer. Det är viktigt för oss att våra tjänster motsvarar behoven hos vår kundkrets så bra som möjligt. Därför satsar vi på övergripande utveckling och konceptplanering tillsammans med våra kunder. Resultatet är en förfinad gemensam verksamhetsmodell som stöder vardagen inom ekonomi- och personalförvaltningen.

Bastjänsterna erbjuds till alla våra kunder i enlighet med statsförvaltningens anvisningar och verksamhetssätt. Tilläggstjänster kan beställas separat och man kommer alltid överens om dem i samarbete med kunden.

För statens aktiebolags- och samfundskunder bygger vi tjänster i enlighet med kundens behov. Våra kunder kan inkludera enheter som agerar underställda och övervakas av riksdagen, statens affärsverk samt aktiebolag med statlig majoritet, vars produktion av offentliga tjänster regleras i lag.

Vi erbjuder våra kunder kompetent stöd i användningen av systemen och ombesörjer även hantering av användarbehörigheter.

Personaltjänster

Vi erbjuder våra kunder mångsidiga tjänster inom personalförvaltning. Vi sköter uppgifter med anknytning till hantering av anställningsförhållanden och stöder våra kunder i rekryteringen. Våra smidiga tjänster och kompetenta stöd till resenärer effektiviserar våra kunders resehantering. Våra kompetenstjänster stöder våra kunder i att tillämpa en coachande arbetsinställning och utveckla arbetsgemenskapen.

Vi utbetalar löner till cirka 80 000 statligt anställda och hanterar årligen cirka 0,3 miljoner reseräkningar. Inom våra personaltjänster arbetar till exempel löne-, tjänste- och reseexperter.

Ekonomitjänster

Hos oss får kunderna heltäckande och effektiva ekonomitjänster. Våra ekonomiexperter sköter tillförlitligt våra kunders fakturering, kontoutdrag över inkomster och indrivning. Vi hanterar årligen cirka 1,2 miljoner inköpsfakturor och 0,6 miljoner försäljningsfakturor.

Våra huvudbokförare tar hand om våra kunders uppgifter med anknytning till bokföring. Vi tar även hand om bokslut för 70 bokföringsenheter och fonder samt åtta AB- och samfundskunder.

Experttjänster

Vi möjliggör mångsidigt utnyttjande av information i våra kunders dagliga arbete. Våra experttjänster omfattar bland annat rapportering och analysering av ekonomi- och personalförvaltningens information, som stöd för informationsbaserat beslutsfattande och informationsbaserad ledning.

Våra tjänster inom intelligent automation hjälper våra kunder att effektivisera sina processer och uppgifter. Vi har tillgång till cirka 120 programrobotar, som våra automationsexperter upprätthåller och utvecklar.