Att arbeta hos Palkeet

Vi arbetar för att främja den offentliga förvaltningens smidighet och vill ha med dig också.

Kom och arbeta med oss!

Hos oss på Palkeet arbetar cirka 700 experter inom ekonomi- och personalförvaltning samt ICT. Vi ansvarar tillsammans för att statsförvaltningen har tillgång till högkvalitativa tjänster och system inom ekonomi- och personalförvaltningen. Vi är ett fungerande nätverk och har ett tätt samarbete med våra kunder och andra intressentgrupper.

I vår smidiga och inspirerande arbetsgemenskap har var och en möjlighet att utveckla sin yrkeskunnighet och samtidigt hela arbetsgemenskapen. I vårt arbete är det viktigt med klientorientering, lösningsorientering och samarbetsfärdigheter. Våra anställda är motiverade till att producera tillförlitliga statliga ekonomi- och personalförvaltningstjänster i en föränderlig verksamhetsmiljö.

För oss är det viktigt att vår personal mår bra. Vi erbjuder personalen lunch-, motions- och kulturförmåner samt en heltäckande företagshälsovård. Vi är även flexibla i att utföra hybridarbete.

Enligt personalundersökningen (Tutka) har våra styrkor som påverkar arbetshälsan redan under flera år varit bland annat rättvis behandling, chefsarbete och möjlighet att få arbete och privatliv att gå ihop. Våra anställda upplever också att de är medvetna om arbetets målsättningar och är bundna till dem.

Vi är en multilokal organisation och har enheter i Joensuu, Helsingfors, Tavastehus, S:t Michel och Björneborg.

Lediga tjänster

Vi annonserar våra lediga tjänster på statsförvaltningens gemensamma tjänst Valtiolle.fi. Läs mer på sidan Så här söker du jobb hos oss.

Läs även