Uträtta dina ärenden hos oss

Vi betjänar våra kunder i huvudsak på vardagar kl. 8–16.15. Undantaget är förkortade servicetider dagen före helgdagar som infaller på en vardag och i juli.

För statliga löntagare

Vid Palkeet betjänar vi statlig personal i frågor med anknytning till löneutbetalning och resor.

Rådgivningstjänst för löntagare

Hos oss kan du göra en Pointti-servicebegäran. Via Pointti kan du även kontakta våra experter via chatten. Om du inte kan göra en Pointti-servicebegäran, betjänar rådgivningstjänsten för löntagare på vardagar kl. 8–16.15 på numret 02955 64050. Gå till Pointti.

Om din anställning har upphört eller om du är tjänstledig eller pensionerad, ska du kontakta kontaktpersonen för personalförvaltningen hos din arbetsgivare.

Leveranstider för material med anknytning till löneutbetalning

Vid Palkeet behandlar och kontrollerar vi dina löneuppgifter, så att du får rätt lönebelopp i rätt tid på ditt konto. Förberedelserna inför löneutbetalningen tar två till tre veckor, så se till att skicka in alla nödvändiga uppgifter i enlighet med tidtabellen för löneutbetalning.

Skattekort genom MinSkatt

Skattekort flyttas elektroniskt från MinSkatt till löneräkningen vid Palkeet. Skattekortet ska senast finnas i MinSkatt enlighet med tidtabellen för löneutbetalning, för att det ska hinna med för den önskade utbetalningsdagen.

Till exempel ska skattekorten för löneutbetalningen den 15 mars 2024 finnas i MinSkatt senast den 29 februari 2024 kl. 16.15.

Skattekort direkt till Palkeet

Försvarsmaktens personal ska fortfarande lämna in skattekort enlighet med tidtabellen till Palkeet via Pointti

De som får arbetsersättning, är källskattskyldiga och begränsat skattskyldiga ska fortfarande lämna in skattekort enlighet med tidtabellen direkt till Palkeet.

Tidtabellen för löneutbetalning: Löneutbetalningsdagarna och leveransdagarna för uppgifterna för år 2024 (pdf, på finska).

Tjänsten Resor

Matkalaskut@palkeet.fi eller per telefon 02955 62730 (vardagar kl. 8–16.15). Du kan även göra en Pointti-servicebegäran eller använda chattjänsten i Pointti.

För kontaktpersoner

Allmänna anvisningar och material till kundämbetsverkens kontaktpersoner finns i Paletti-extranätet. Du kan ansöka om användarrättigheter till Paletti via Pointti.

Anvisningar med anknytning till system och tjänster hittar du i Pointti.

Gå till Pointti.

Logga in i PalettiSäkerhetsmyndigheters inloggning

För AB- och samfundskunder

Servicekanaler för AB- och samfundskunder:

E-post: yrityspalvelut@palkeet.fi

Telefon: 029 556 4444 (vardagar kl. 8–15)

För Handi-leverantörer

Tjänsten Handi används vid alla statliga bokföringsenheter. Palkeet producerar centraliserat tjänster för statens bokföringsenheter.

Stödtjänsten Handi för leverantörer

Betjäningstid mån.–fre. kl. 8.00–16.15, finsk tid
Handi kundtjänst +358 2955 64060
handitoimittajapalvelu@palkeet.fi

Hur syns tjänsten Handi för leverantörer?

Leverantörerna har tillgång till en leverantörsportal som omfattar:

 • Funktioner för underhåll av katalogerna.
 • Visning av beställningar .
 • Möjlighet att fakturera (exkl. privatpersoner).
 • Uppföljning av fakturans skeden.
 • Kommunikation med kunden, till exempel förfrågningar om priser och tillgång.

Leverantörer har dessutom teknisk möjlighet att integrera sig i tjänsten på nedan beskrivna sätt:

 • Anslutning till leverantörens webbutik via punch-out.
 • Förmedling av beställningsmeddelanden till leverantörens försäljningssystem, förmedling av beställningar via e-post till en adress som man gemensamt kommer överens om.

Stöd för användningen av tjänsten Handi

Bokföringsenheten meddelar uppgifter om sina nya leverantörer till Palkeet. Palkeet ansvarar för administrationen av leverantörsregistret och för tjänsten Handi. Palkeet ansvarar för användarstödet till leverantörerna.

Leverantörens registrering i leverantörsportalen för tjänsten Handi

Palkeet bjuder in leverantörerna att registrera sig i tjänsten Handis leverantörsportal på bokföringsenheternas begäran. Leverantören måste uppge en e-postadress till kontaktpersonen för kundämbetsverket till vilken Palkeet skickar inloggningslänken till leverantörsportalen. När den nya leverantören får registreringslänken, ska hen fylla i de begärda uppgifterna om sitt företag och sina användare. Palkeet aktiverar och godkänner leverantören som användare av portalen. Registreringslänken i portalinbjudan är giltig i 96 timmar. Om länken har upphört att vara giltig, skickar Palkeet en ny länk på begäran.

Leverantörer som redan registrerat sig i portalen loggar in direkt via länken.

Logga in i leverantörsportalen.

Produktkataloger

Leverantören har möjlighet att lämna in elektroniska produktkataloger till tjänsten Handi:

 • Genom att skicka Excel-produktkatalogmallen till kundämbetsverket.
 • Via en extern produktkatalog eller en punch-out-anslutning.
 • Genom att upprätthålla en produktkatalog i leverantörsportalen.

En ny punch-out/anslutning börjar byggas genom att man kommer överens om ett inledande möte mellan Palkeet, leverantören och bokföringsenheten.

Kontroll av och stöd för fakturaautomation

Palkeet ansvarar för automationen avseende behandling av statens fakturor och för att övervaka den. Om en faktura inte automatiskt allokeras till en beställning eller ett avtal, tar Palkeet reda på orsaken till avvikelsen. Om uppgifterna i fakturan är bristfälliga eller felaktiga tar Palkeet direkt kontakt med leverantören för korrigering av felen.

Krav på fakturor:

 • Statens beställningsnummer eller avtalsnummer ska alltid framgå av fakturan för att fakturaautomation ska vara möjlig.

Anvisningar för leverantörer

Staten tar endast emot e-fakturor som överensstämmer med Europanormen. E-faktura är en förutsättning för automatisering av ekonomiförvaltningen.

Närmare anvisningar hittar du via länken nedan. Mer information om krav gällande uppgifter om fakturans innehåll och förmedling finns på fliken Tillämpningsanvisning och EN16931-anvisningar för den offentliga förvaltningen samt Minsta informationsinnehåll på fakturan.

Se anvisningarna för statens e-fakturering på Statskontorets webbplats.

I frågor beträffande enskilda fakturor får du anvisningar av organisationen som du vill fakturera. Aktuella nätfakturaadresser till statens ämbetsverk hittar du i Verkkolaskuosoitteisto på Tiekes webbplats.

UNSPSC-tabell

I tjänsten Handi används UNSPSC-koder, som kompletteras regelbundet.

För medborgare

Förfrågningar om rättegångskostnader som utbetalas via domstolar:

 • E-post: oikeudenkayntikustannukset@palkeet.fi.
 • Telefon: 02955 62990 (vardagar kl. 8–16.15, i juli kl. 8–15)

För samtalet debiteras endast avtalsenlig lokalnäts-, mobiltelefons- eller SMS-avgift för uppringarens egen operatör.

För media

Förfrågningar: viestinta@palkeet.fi

Faktureringsadress

Vi tar emot inköpsfakturor som nätfakturor:

OVT-beteckning:
003722726128

Posti Messaging Oy:s förmedlarbeteckning:
FI28768767

FO-nummer:
2272612-8

Staten tar endast emot e-fakturor som överensstämmer med Europanormen.

Mer information om statens nätfakturering finns på Statskontorets webbplats.

Enheter

Joensuu

PB 49
(Kauppakatu 40)
80101 Joensuu

Tavastehus

PB 850
(Vanhankaupunginkatu 10)
13101 Tavastehus

St. Michel

PB 52
(Jääkärinkatu 10)
50101 St. Michel

Björneborg

PL 37
(Yrjönkatu 6)
28101 Björneborg

Helsingfors

Semaforbron 12 C, Böle förvaltningscentrum
00520 Helsingfors