Effektivare tillsammans

Vår vision betonar samarbete och återspeglar kontinuerlig utveckling.

Tillsammans är vi effektivare

Vår vision är att vara effektivare tillsammans. Vår vision betonar samarbete och återspeglar kontinuerlig utveckling. Vår verksamhet styrs av våra gemensamma val, vår tydliga målsättning och våra mål. Vi främjar gemensam utveckling och gemensamt samarbete med våra strategiska intressentgrupper. Effektfullhet är en förutsättning för framgång och konkurrenskraft och en möjliggörare av förändring. Effektfullhet förpliktigar Palkeet till ändamålsenlig, visionär och engagerad verksamhet.

Tre tyngdpunkter i vår strategi

Paperista tehtyjä erivärisiä tikku-ukkoja kokoontuneena rinkiin.

Tillsammans

Vi är en modern och uppskattad sammanslutning av experter samt ett kompetent och läraktigt servicecenter. Vi utvecklar kontinuerligt vår kompetens för att svara på nuvarande och framtida behov.

Kunden i centrum

Vi verkar nära kunden och vår verksamhet är uppbyggd kring en stark förståelse för kunden. Vår kundservice är utmärkt, vi får positiv respons och är kända för god service. Kunderna upplever de system vi erbjuder som användarvänliga och våra tjänster motsvarar kundernas behov. Vi förbättrar tillsammans med kunderna ”från början till slut”-processernas funktion och effektivitet.

Erivärisiä muovisia lelu-ukkoja kokoontuneena yhteen suuren hehkulampun äärelle.

Främjande av digitalisering

I produktionen av tjänsterna använder vi moderna och allt mer molnbaserade servicelösningar. Vi främjar kompatibel information i realtid hos ekonomi- och personalförvaltningen samt öppnande av ekonomiförvaltningens informationsresurser för kunderna.

Våra värden

Vår vardag styrs av våra värden samt gemensamma arbetssätt, respekt för och tillit till varandra. Vår entusiastiska och kompetenta personal stöder vår framgång. Vi arbetar flexibelt i en föränderlig verksamhetsmiljö och vi utvecklar vår verksamhet och kompetens tillsammans. Dessa tillsammans möjliggör förverkligandet av vår vision

Jämställdhet och likabehandling

Vi har utarbetat en jämställdhets- och likabehandlingsplan dels för att stödja uppnåendet av de strategiska målen och dels för att främja gott ledarskap och arbetshälsa. Vi vill vara en arbetsplats där de anställda mår bra, får lyckas och uppnår mål som satts upp för arbetet. Vi följer upp och mäter genomförandet av planen årligen och vidtar nödvändiga åtgärder. Att främja jämställdhet och likabehandling är en rättighet och skyldighet för alla anställda vid Palkeet.

Jämställdhets- och likabehandlingsplan 2024-2025 (pdf)

Läs även