Palkeet

Vi är partner inom ekonomi- och personaltjänster för den offentliga förvaltningen

Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning Palkeet är en viktig leverantör av koncerntjänster inom finansministeriets förvaltningsområde. Vårt mål är att främja den offentliga förvaltningens funktion genom att erbjuda högklassiga och kostnadseffektiva experttjänster för ekonomi- och personalförvaltning. Tillsammans med cirka 700 Palkeet-anställda producerar vi ekonomi- och personaltjänster för statsförvaltningens ämbetsverk, inrättningar och fonder samt för cirka 80 000 enskilda löntagare.

Vår verksamhet bygger på serviceanda, partnerskap, effektiva processer och kostnadseffektivitet. Tjänsterna och processerna utvecklas i samarbete med finansministeriet, Statskontoret och kunderna.

Våra värden betonar expertisen för var och en som arbetar vid Palkeet samt ett intensivt kundsamarbete. Vi värdesätter kompetensutveckling och en vilja att sätta sig själv i spel. Vi bygger upp kundrelationer långsiktigt och har som mål att tillsammans med våra kunders ekonomi- och personalförvaltning bilda ett fungerande team

Vår verksamhet bygger på självkostnadsprincipen. Med andra ord täcks kostnaderna för produktionen och utvecklingen av tjänster med serviceavgifter. År 2022 uppgick vår omsättning till 59,5 miljoner euro.

Vi arbetar flexibelt på kontoren och på distans. Vi har verksamhetsställen i Joensuu (det administrativa huvudkontoret), Helsingfors, Tavastehus, S:t Michel och Björneborg.

Läs även