Så här söker du jobb hos oss

Rekrytering vid Palkeet.

Sök till Palkeet!

Vi annonserar våra lediga tjänster i tjänsten Valtiolle.fi. När du ansöker till våra tjänster via Valtiolle.fi, kan du ange alla uppgifter som vi behöver i rekryteringen. Om du vill, kan du skapa en platsvakt för lediga tjänster inom Palkeet.

Tjänstens anvisningar för arbetssökande finns på webbplatsen Valtiolle.fi.

Rekrytering vid Palkeet

Ansökan

Beskriv dina kunskaper och erfarenheter som ger dig färdigheter för att sköta den tjänst du söker. En bra ansökan är väldisponerad och ger oss en sammanfattad bild över hur dina färdigheter motsvarar våra förväntningar som anges i platsannonsen. I ansökningar till Palkeet kan man inte bifoga bilagor i tjänsten Valtiolle.fi, så det är viktigt att du anger de uppgifter som behövs i ansökningsblanketten.

Intervjuer

Vi går igenom alla ansökningar vi får och kallar de sökande till intervju vars kompetens utifrån ansökningarna bäst motsvarar förväntningarna för uppgiften. Om du vid det här skedet inte har valts till intervju, kommer vi att skicka information om det till dig per e-post.

Intervjuerna hålls antingen på våra verksamhetsställen eller på distans. För vissa jobb kan vi använda ett videoverktyg under den första intervjuomgången. Information om intervjusättet och den planerade tidtabellen ser du i platsannonsen. I samband med kallelsen till intervjun upplyser vi dig om när intervjun sker och du får även andra nödvändiga anvisningar om intervjun.

Det lönar sig att förbereda sig väl inför intervjun. Vi är intresserade av bland annat din utbildnings- och kunskapsbakgrund, dina styrkor och utvecklingsobjekt. Exempel på vad du kan fundera på före intervjun:

  • Hur motsvarar dina kunskaper och styrkor uppgiftens innehåll och förväntningar i vår platsannons? Du kan också fundera över hur du skulle sköta uppgiften och vilket mervärde du skulle tillföra.
  • Det är bra att du på förhand bildar en uppfattning om vår verksamhet och våra tjänster. Läs mer om oss på vår webbplats www.palkeet.fi samt våra sociala mediekanaler på Instagram och LinkedIn.
  • Du kan redan färdigt tänka ut frågor som du skulle vilja ha svar på under intervjun. Tveka inte att fråga!

Lämplighetsbedömning

Rekryteringen kan för vissa uppgifter innefatta en lämplighetsbedömning, som vi berättar om i samband med intervjun.

Säkerhetsutredning

Med den sökandes samtycke gör vi alltid en säkerhetsutredning av den person som valts till en tjänst hos Palkeet. Mer information om säkerhetsutredningen finns på www.supo.fi.

Kommunikation under ansökningsprocessen

För oss är det viktigt att hålla dig uppdaterad om rekryteringens förlopp så bra som möjligt. När ansökningstiden upphört, får alla som sökt jobbet information från oss om hur processen kommer att fortskrida. Vi meddelar även alla sökande så snart som möjligt när att tjänsten blivit tillsatt.

Sök till Palkeets gemenskap av experter inom ekonomi- och personalförvaltning!