Tillgänglighet

Tillgänglighetsutlåtande om webbplatsen palkeet.fi

Sivusta otettu kuva henkilöstä, joka työskentelee kannettavalla tietokoneella.

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller webbplatsen www.palkeet.fi som Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning Palkeet ansvarar för och har utarbetats den 8 februari 2024.Beskrivningen är baserad på användartestning och självutvärdering.

Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning Palkeet strävar efter att säkerställa att tillgängligheten för dess webbplats uppfyller lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019.

Överensstämmelse med kraven

Huvudsakligen motsvarar www.palkeet.fi nivåkraven A och AA som framförts i Riktlinjer för tillgängligt webbinnehåll (WCAG 2.1).

Icke-tillgängligt innehåll

Möjlig att uppfatta: Det saknas textalternativ i kontorsprogrammens filer.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

1.1.1 Innehåll som inte är text

Möjlig att uppfatta: Filer från kontorsprogram har brister i utformning och metadata.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

1.3.1 Information och relationer

Möjlig att uppfatta: Det finns brister i sociala mediers publikationer i bilder och videoklipp

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

1.1.1 Innehåll som inte är text, 1.2.2  textbeskrivningar 

Ingår inte i lagstiftningen

  • På webbplatsen finns filer från kontorsprogram som producerats före den 23.9.2023
  • På sociala mediers konton finns video- eller ljudinspelningar som publicerats före den 23.9.2023.

Respons och kontaktuppgifter

Du kan ge respons om tillgängligheten med en responsblankett på webbplatsen.

Tillgänglighetstillsyn

Om du märker tillgänglighetsproblem på webbplatsen, ge oss först respons, det vill säga till administratören för webbplatsen. Vi svarar dig så snabbt som möjligt eller senast inom två veckor.

Om du inte är nöjd med svaret eller om du inte överhuvudtaget får något svar inom två veckor, kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På sidorna för Regionförvaltningsverket i Södra Finland berättas exakt hur en anmälan kan göras och hur ärendet behandlas.

Kontaktuppgifter till tillsynsmyndigheten

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillganglighetskrav.fi
webbtillganglighet(at)rfv.fi
telefonväxel 0295 016 000.

Tillägsinformation

Vi utbildar vår egen personal att tillhandahålla tjänsten på ett tillgängligt sätt och kontinuerligt övervaka webbplatsens tillgänglighet.

www.palkeet.fi har publicerats 8.2.2024 och dess innehåll uppdateras och kompletteras kontinuerligt.