Vastuullisuus­raportointi vuodelta 2022

6.4.2023 10:35

Vuodesta 2022 lähtien olemme Palkeissa tehneet Valtiokonttorin suosituksen mukaisen vuosittaisen vastuullisuusraportin.

Takaisin uutisiin

Versoja joiden vierellä pieni kirkas maapallo.

Teemme Palkeissa Valtiokonttorin suosituksen mukaisen vuosittaisen vastuullisuusraportin. Ensimmäinen vastuullisuusraportti tehtiin vuodesta 2021 ja tuolloin tunnistimme Palkeiden toiminnan kannalta keskeisimmät YK:n kestävän kehityksen mukaiset vastuullisuustavoitteet joiden mukaisesti raportoimme:

  • Tavoite 8: Edistää kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua, täyttä ja tuottavaa työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja.
  • Tavoite 12: Varmistaa kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys.

Vuoden 2022 raportoinnissa pystyimme jo näkemään kehityssuuntaa verrattuna vuoteen 2021. Ohessa muutamia nostoja vuodesta 2022.

Vastuullisuudessa työnantajana kehitys oli positiivista raportointiin valittujen VMBaron mittareiden mukaan:

  • työsuojelun toiminta turvallisuuden edistämiseksi 7,99 (2021 7,72), asteikolla 4-10
  • oikeudenmukaisuus-indeksi 4,13 (2021 4,06), asteikolla 1-5
  • työyhteisön ilmapiirin tuki siihen, että työntekijät voivat halutessaan ilmaista kuulumistaan esimerkiksi seksuaalivähemmistöön 4, asteikolla 1-5
  • työpaikan suositteluhalukkuus 3,91 (2021 3,80), asteikolla 1-5
  • johtaminen-indeksi 3,42 (2021 3,31), asteikolla 1-5
  • esimiestyö-indeksi 4,05 (2021 4,01), asteikolla 1-5.  


Kustannustehokkaiden talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden osalta saavutimme vuonna 2022 kaikki vaikuttavuudelle asetetut ratio-tavoitteet. Ratio-mittarilla kuvataan suhdetta, kuinka monelle valtionhallinnon henkilölle yksi Palkeiden henkilö tuottaa palvelua. Palkeiden työn tuottavuutta ja kokonaistuottavuutta mitataan indeksien avulla ja vuonna 2022 sekä työn tuottavuuden, että kokonaistuottavuuden indeksien tavoitteet saavutettiin. Suoritekohtaisten kustannusten tavoitteet alitettiin lukuun ottamatta matka- ja kululaskun kappalehintaa.

Toimitilojen osalta osallistuimme valtion yhteisiin virastotalohankkeisiin Joensuussa, Mikkelissä ja Porissa. Toteutimme lisäksi omat tilojen kehittämishankkeet Mikkelissä ja Pasilassa. Talven 2022 aikana toteutimme Hämeenlinnassa energiansäästökampanjan siirtymällä käyttämään joulu-maaliskuun väliseksi ajaksi vain toista toimistorakennustamme.

Matkustamisessa painotamme valtiolle edullisinta matkustustapaa, ympäristötietoutta ja matkustusturvallisuutta. Hyödynnämme etäkokouksia mahdollisuuksien mukaan. Matkustaminen lisääntyi COVID-19 pandemian rauhoituttua ja matkapäiviä kertyi vuonna 2022 yhteensä 3242 kpl (vrt. 5523 kpl vuonna 2019).

Lue raportti kokonaisuudessaan täältä.

Jaa somessa

Takaisin uutisiin