Suunnitelmista tuloksiin tiedolla johtaminen – Johdon raportointipalvelu laajenee

18.10.2022 14:22

”Toimimme asiakkaan kumppanina ja tuemme palvelun avulla asiakasta strategisten tulostavoitteiden saavuttamisessa,” kertoo palvelun tuotepäällikkö Elina Vainio.

Takaisin uutisiin

Käsi, joka piirtää liitutaululle tikku-ukkoja, joita yhdistää punaiset viivat.

”Toimimme asiakkaan kumppanina ja tuemme palvelun avulla asiakasta strategisten tulostavoitteiden saavuttamisessa,” kertoo palvelun tuotepäällikkö Elina Vainio. ”Missiomme on Saavutat mitä mittaat ja miten hyödynnät mittaamaasi tietoa. Visiomme on Palvelumme avulla myös asiakkaamme saavuttaa mitä mittaa ja miten hyödyntää mittaamaansa tietoa, ” Elina jatkaa.

”Asiakkaan puolelta tarvitsemme johdon vahvan omistajuuden ja oivalluksen tiedolla johtamisen tärkeydestä. Toimimme palvelumme avulla johdon kumppanina tämän omistajuuden ja oivalluksen jalkauttamisessa koko organisaatioon,” Elina kertoo.

Palvelukonseptia havainnollistaa strategiatalo, jonka avulla kirkastetaan asiakkaan

  • visio – tavoitetilan strategiakauden päättyessä
  • strategiset ja tulossopimuksessa sovitut tavoitteet
  • arvot ja resurssit.

Näistä johdetaan asiakkaalle merkitykselliset mittarit, raportit ja tuloskortit johtamisen välineiksi. Asiakkaalle rakennetaan myös vuosikello, joka viedään osaksi asiakkaan johtamisjärjestelmää. ”Osana vuosikelloa haastamme itseämme säännöllisesti – onko mittaristoa tarpeen päivittää ja pääsemmekö tuloksiin,” Elina kuvailee. Kehitetyn mittariston avulla tunnistetaan mahdolliset negatiiviset poikkeamat ja sovitaan korjaavat toimenpiteet asiakkaan vastuuhenkilöiden kanssa. Kun strategiassa tai tulossopimuksessa tapahtuu muutoksia, voidaan myös nämä muutokset heijastaa mittaristoon. Asiakas saa kaikesta digitaalisen yhteenvetoraportin.

Strategiatalo.

Tulevaisuuden näkyminä verkkokauppa ja standardityöpöytä

Johdon raportointipalvelun kehitystyö jatkuu edelleen. ”Kehitämme palveluun verkkokaupan, jossa asiakkaan on mahdollista käydä tutustumassa olemassa olevaan mittaristoon. Asiakas voi miettiä jo ennakkoon, miten hyvin verkkokaupassa olevat mittarit tukevat oman strategian ja tulostavoitteiden toteutumista. Sopivat mittarit on mahdollista poimia omaan ostoskoriin,” Elina visioi.

Palveluun rakennetaan myös standarditietomalli, jonka avulla varmistetaan laadukas, kustannustehokas ja automatisoitu palvelutuotanto. ”Asiakkaalle tämä näkyy mahdollisuutena ottaa alkuvaiheessa nopeasti käyttöön standardityöpöytä, jolloin palvelun käyttöönoton aikana pystytään keskittymään lisäarvoa tuottavien mittareiden johtamiseen,” Elina kertoo.

”Palvelumme avulla asiakas voi keskittyä tiedon hyödyntämiseen ja nähdä, kuinka oivallukset realisoituvat tuloksiksi. Toteutamme kaiken Power BI:llä, mutta palvelumme on paljon enemmän kuin Power BI -raportti,” Elina tiivistää.

Jaa somessa

Takaisin uutisiin