Palkeiden vuoden 2021 vastuullisuusraportti on julkaistu

10.5.2022 09:45

Nyt kun olemme saaneet aikaan ensimmäisen raporttimme, meillä on hyvät lähtökohdat kehittää raportointia eteenpäin tulevina vuosina”, kertoo Palkeiden viestintäpäällikkö Mia Hällström

Takaisin uutisiin

”Aloitimme raportin valmistelun vuoden 2021 keväällä, jolloin valitsimme oman toimintamme kannalta oleellisimmat kestävän kehityksen tavoitteet raporttimme pohjaksi. Viime vuoden lopulla kokosimme asiantuntijaryhmän, joka lähti valmistelemaan raporttia. Lopputulos syntyi hyvästä yhteistyöstä ja jokaisen asiantuntijan panoksesta tuottaa sisältöä omalta vastuualueeltaan. Nyt kun olemme saaneet aikaan ensimmäisen raporttimme, meillä on hyvät lähtökohdat kehittää raportointia eteenpäin tulevina vuosina”, kertoo Palkeiden viestintäpäällikkö Mia Hällström.

Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää meiltä kustannustehokkaiden talous- ja henkilöstöhallinnon palvelujen tuottamista, valtionhallinnon tuottavuuden ja tehokkuuden edistämistä sekä vastuullisena työnantajana toimimista.

Tuottavuutemme nousi yli tavoitteiden vuonna 2021 ja esimerkiksi palkkalaskelman hinta laski 2,8 prosenttia. Olemme viime vuosina panostaneet lisäpalvelujen kehittämiseen ja niiden osuus tuotoista on kasvanut merkittävästi vuodesta 2019 alkaen.

Työnantajana varmistamme turvallisen työympäristön ja tasa-arvoisen työelämän. Edistämme tuottavuutta kehittämällä automatisaatiota ja hyödyntämällä teknologian tarjoamia mahdollisuuksia. Keskeistä toiminnassamme on yhteistyö koko henkilöstön kanssa, asiakaslähtöisyys toiminnan kehittämisessä, laadukkaiden palvelujen varmistaminen, käyttäjälähtöisyyden lisääminen osana digitaalisia palveluita sekä taloudellinen kannattavuus uudistumisessa.

Meillä vastuullisuus näkyy panostuksina laadukkaaseen johtamiseen sekä henkilöstön ammattitaidon ja osaamisen kehittämiseen osana arjen toimintaa. Henkilöstön kehittymistä tuettiin mm. Vaikuttava palkeetlainen -valmennuksilla sekä saattamalla loppuun vuonna 2020 aloitettu Arvoa yhteistyöhön asiantuntijuudella -valmennusohjelma, johon osallistui 40 palkeetlaista.

Kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys

Kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys pitää sisällään kestävät hankinnat, tarkoituksenmukaiset toimitilaratkaisut ja matkustamisen.

Varmistamme kulutus- ja tuotantotapojen kestävyyden julkisten hankintojen strategian toimeenpanosuunnitelmalla. Toimeenpanosuunnitelma keskittyy muun muassa hankintaosaamisen kasvattamiseen ja ekologisen vastuullisuuden kriteerien mukaan ottamiseen niissä hankinnoissa, joissa ympäristövaikutukset ovat tiedossa ja niihin on hankinnalla mahdollista välittömästi vaikuttaa. Huomioimme hankinnoissa mahdollisuuksien mukaan taloudellisen, sosiaalisen ja ekologisen kestävyyden.

Pyrimme aktiivisesti sopeuttamaan käytössä olevat toimitilat tarpeisiimme siten, ettei niitä ole vajaakäytöllä. Olemme myös mukana valtion yhteisissä virastotalohankkeissa ja osallistumme osaltamme kiinteistönomistajan energiansäästöhankkeisiin ja esim. sähkön kulutuksen vähentämiseen. Sähköä ostamme valtion yhteishankinnan mukaisesti valtion kohteisiin.

Huolehdimme, että matkustamiseen liittyvissä valinnoissa toimimme valtion matkustusstrategian ohjaamalla tavalla. Valtion virkaehtosopimus puolestaan linjaa reunaehdot matkustuksesta aiheutuvien kustannusten korvaamiseen ja painottaa matkustamista edullisimmalla tavalla turvallisesti ja tasapainoa tehokkaan työajan käytön, kustannusten sekä ympäristövastuullisuuden.

Toimimme verkostomaisesti useilla paikkakunnilla ja etäkokoukset ovat olleet meille luonteva käytäntö jo toimintamme käynnistymisestä alkaen. Nyt koronan myötä tapahtunut digikokoustamisen loikka helpottanee etäkokoustamista myös muiden yhteistyötahojen kanssa. Onkin perusteltua olettaa, että emme tule palaamaan ennen koronaa koettuihin matkustusmääriin. Huomioimme kuitenkin sen, että kohtaaminen ja yhdessä työskentely myös kasvokkain on edelleen tärkeää yhteistyön, luottamuksen ja uusien ideoiden edistämiseksi ja työn tavoitteiden saavuttamiseksi.

Jaa somessa

Takaisin uutisiin