Henkilöstötutkimusjärjestelmän (VMBaro) toimittajaksi on valittu Sofigate Oy

13.1.2023 15:29

Sofigate toimii järjestelmän kehittäjäkumppanina ja tarjoaa kysely-ympäristön ServiceNow -alustalla.

Takaisin uutisiin

Kolme henkilöä pitämässä palaveria neuvotteluhuoneessa.

Sofigate toimii järjestelmän kehittäjäkumppanina ja tarjoaa kysely-ympäristön ServiceNow -alustalla. Sama tuttu toimittaja ja alusta on myös palvelunhallintajärjestelmä Pointin taustalla. Sofigate erottui myönteisesti niin vahvalla teknisellä kyvykkyydellä kuin myös vaativien kokonaisuuksien prosessinhallintaosaamisella. Uuden työkalun avulla pystytään paremmin vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin ja uudistuvaan palvelumalliin.

Yhdessä kehittämistä asiakkaiden kanssa

Projektissa on tehty tiivistä yhteistyötä asiakkaiden kanssa ja uudistamisen tavoitetila onkin määritelty yhdessä asiakkaiden kanssa. Uusi ratkaisu mahdollistaa muun muassa pitkään toivotun nopeatahtisempien kyselyiden toteutuksen vuosittaisten laajempien tutkimusten lisäksi. Uusien palveluiden lisäksi raportoinnin kehittäminen ja käytettävyyden parantaminen ovat tulevan toteutuksen tärkeitä tavoitteita.
”Henkilöstötutkimuspalvelun uudistaminen edustaa Palkeiden tahtotilaa kehittää asiakkailleen uusia tarpeeseen vastaavia palveluita. Henkilöstötutkimus on tunnistettu tärkeäksi apuvälineeksi Palkeiden asiakkaiden ja valtion henkilöstöjohtamisen kehittämisessä. Palvelun uudistamisella tavoitellaankin sitä, että henkilöstötutkimuksella saatava tieto on asiakkaiden hyödynnettävissä aiempaa monipuolisemmin ja käyttökelpoisemmin”, sanoo tietojohtamisen palveluista vastaava kehityspäällikkö Heikki Asikainen.

Uudistetun palvelun käyttöönotto

Uutta henkilöstökyselyratkaisua päästään pilotoimaan yhdessä asiakkaiden kanssa kevään aikana ja tavoitteena on aloittaa ensimmäisiä käyttöönottoja syksyllä 2023. Laajemmin uudistetun palvelun käyttöönottoja suunnitellaan porrastetusti vuodelle 2024. Nykyinen ratkaisu ja palvelu on käytössä ainakin vuoden 2023 loppuun saakka.

Jaa somessa

Takaisin uutisiin