ePalkkio ja matka -palvelu tuo sujuvuutta palkkio- ja matkalaskuihin

21.6.2022 09:03

Ennen pilotoinnin aloitusta pidimme asiakkaiden kanssa työpajat ePalkkio ja matka -palvelusta sekä eLomakkeesta.

Takaisin uutisiin

Henkilö istuu tuolilla odotusaulassa jalat matkalaukun päällä.

Ennen pilotoinnin aloitusta pidimme asiakkaiden kanssa työpajat ePalkkio ja matka -palvelusta sekä eLomakkeesta. Pilotoinnissa ovat tulleet hyvin esille uuden toimintatavan mukanaan tuomat muutokset, joita olemme käyneet asiakkaiden kanssa läpi ohjeistaen ja yhdessä pohtien. Pilotoinnin tavoitteena on ollut saada selville, toimiiko palvelua varten rakennettu lomake ja uusi toimintaprosessi tavoitteiden mukaisesti.

Palvelu on toiminut sen aloittamispäivästä asti hyvin ja palvelun kautta toimitetut palkkio- ja matkakulukorvauslaskelmat ovat siirtyneet liittymillä tai robotiikalla kohdejärjestelmiin suunnitellusti. Matkakulukorvauksen toimintaprosessiin tehtiin muutoksia asiakkailta tulleiden havaintojen perusteella. Pilotoinnissa on saavutettu sille asetetut tekniset tavoitteet.

”ePalkkio ja matka ovat vastanneet siihen tarpeeseen, jota olemme vuosia nostaneet esille. On hienoa, että paperien ja sähköpostien pyörittämisestä on päästy sujuvaan prosessiin, jossa moni ylimääräinen työvaihe on jäänyt pois” kertoo Hannamari Helke Onnettomuustutkintakeskuksesta.

Asiakkaat ovat kuvanneet uuden toimintatavan helpottavan ja nopeuttavan laskujen käsittelyä. Palkkiolaskut asiatarkastetaan ja hyväksytään Herkkä-palvelussa, joka muistuttaa Handi-palvelua. Matkalaskujen asiatarkastus ja hyväksyntä tapahtuu M2-järjestelmällä, joka on myös tuttu monille.

Voit jo tutustua palkkio- ja matkalaskun lähettämiseen esittelyvideoilla, jotka löydät Paletti-ekstranetistä.

Jaa somessa

Takaisin uutisiin