Asiakkuuspäällikkö Petri Mäkynen: Innolla kohti yhteistä tulevaisuutta Puolustusvoimien kanssa

10.8.2022 09:00

Puolustusvoimat siirtyy yhä enemmän käyttämään Palkeiden omistamia järjestelmiä ja syvemmin hyödyntämään valtion yhteisiä palveluja.

Takaisin uutisiin

Petri Mäkynen, Palkeet.

Palkeet on aiemmin tuottanut palvelut Puolustusvoimien omistamilla tietojärjestelmillä ja nyt ollaan matkalla vaiheeseen, jossa Puolustusvoimat siirtyy yhä enemmän käyttämään Palkeiden omistamia järjestelmiä ja syvemmin hyödyntämään valtion yhteisiä palveluja.

”Maaliskuussa 2020 käyttöönotettu PVHandi oli ensimmäinen Palkeiden omistama järjestelmä Puolustusvoimien palvelutuotannossa, toinen marraskuussa 2021 käyttöönotettu Nomentia Banking. Uusi toiminnanohjausjärjestelmä PVERP2.0 on tarkoitus ottaa käyttöön 2025 ja siitä alkaen on tavoitteena, että Puolustusvoimat siirtyy yhä laajemmin valtionhallinnon yhteisten palveluiden käyttäjäksi”, kertoo Petri.

Hänen mielestään Puolustusvoimat on ollut Palkeille suuri ja tärkeä asiakas. ”Puolustusvoimien toiminnassa ja yhteistyössämme tulevat esille asiakaskohtaiset erityispiirteet, kuten tietoturvan korkea taso.” ”Palkeiden tuottamien palvelujen osalta Puolustusvoimat-asiakkuuden volyymit ovat suuria – tästä esimerkkinä ostolaskujen ja palkkalaskelmien lukumäärä – ja siitä huolimatta asiakkuuden keskeiset tunnusluvut, kuten toimitusajat ja asiakastyytyväisyys, ovat olleet Palkeiden asiakaskunnan parhaimmistoa. Lisäksi päivittäinen yhteistyö Puolustusvoimien ja Palkeiden välillä on sujuvaa”, iloitsee Petri.

”Vuosien aikana yhteistyötä, palveluja ja prosesseja on kehitetty aktiivisesti. Puolustusvoimien omalle palvelukeskukselle ja toki muillekin vuosien aikana yhteistyöhömme osallistuneille haluan esittää lämpimät kiitokset aktiivisesta ja rakentavasta kehittämishalusta.”

”Olen avoimin mielin ja innokkaasti kehittämässä Puolustusvoimien kanssa entistä tiiviimpää yhteistä tulevaisuutta”, kuvaa tunnelmiaan asiakkuuspäällikkö Petri Mäkynen.

Jaa somessa

Takaisin uutisiin