Asiakastyytyväisyyskyselystä hyvää palautetta – kehitettävääkin löytyy

17.6.2024 14:28

Hyvää palautetta asiakastyytyväisyyskyselystä.

Takaisin uutisiin

Kolme henkilöä istuu sohvalla ja keskustelee.

Vuotuisen asiakastyytyväisyyskyselymme perusteella kokonaistyytyväisyys Palkeisiin on nyt 3,82 (v. 2023 3,79 asteikolla 1-5), joten tyytyväisyys on hieman parantunut viime vuodesta. Palautetta saatiin 461 vastaajalta (vastausprosentti oli 22,4).

Asiakkaamme ovat kaikkein tyytyväisempiä asiakaspalveluun (4,05) sekä palvelukanaviin ja viestintään (4,02), joissa molemmissa on parannusta viime vuoteen. Talouspalveluista saadaan edelleen hyvää palautetta, 3,95 ja siellä etenkin kirjanpito ja tilinpäätös (4,4) saavat hienoja arvioita. Myös palkanlaskenta ja HR-lisäpalvelut saavat hyvää palautetta. Ystävällinen palvelu (4,3) ja päivittäisen yhteistyön sujuvuus ja helppous (4,0) ovat edelleen vahvuuksiamme.

Pyysimme asiakkaita kuvailemaan Palkeita kolmella sanalla ja esille nousi vahvasti myös asiantuntemus:

Asiakkaat kuvailevat Palkeita näillä sanoilla.

Pyysimme vastaajia arvioimaan myös kokemusta yhteistyön kehittymisestä Palkeiden kanssa. 26 % vastaajista arvioi yhteistyön parantuneen ja 66 % pysyneen samana. Useissa avoimissa palautteissa vastaajat totesivat, että yhteistyö on jo hyvällä tasolla. 8 % totesi yhteistyön heikentyneen ja syinä siihen mainittiin mm., että henkilövaihdokset palvelutuotannossa näkyvät asiakkaalle.

Tyytyväisyys järjestelmiin sai arvion 3,60, joten kehittämistä riittää vielä järjestelmien käyttäjäkokemuksen parantamisessa.

Asiakkaamme toivovat palveluilta käyttäjälähtöisyyttä ja palvelujen kehittämistä yhteistyössä. Syksyllä onkin alkamassa HR-prosessien yhtenäistämien hanke, mihin myös asiakkaat pääsevät osallistumaan.

Kiitos kaikille asiakastyytyväisyyskyselyymme osallistuneille!

Jaa somessa

Takaisin uutisiin