Asiakastyytyväisyys hyvällä tasolla

8.6.2023 08:58

Vuotuisen asiakastyytyväisyyskyselymme perusteella kokonaistyytyväisyys Palkeisiin on 3,79 asteikolla 1-5. Laskua viime vuoteen on 0,04 yksikköä, mutta tyytyväisyys on edelleen hyvällä tasolla.

Takaisin uutisiin

Piirrettyjä hymynaamoja post-it -lapuilla, jotka on kiinnitetty liitutaululle. Yksi post-it ihmisen kädessä.

Vuotuisen asiakastyytyväisyyskyselymme perusteella kokonaistyytyväisyys Palkeisiin on 3,79 asteikolla 1-5. Laskua viime vuoteen on 0,04 yksikköä, mutta tyytyväisyys on edelleen hyvällä tasolla.

Asiakkaamme ovat kaikkein tyytyväisempiä talouspalveluihimme ja siellä etenkin kirjanpito (4,3) ja tilinpäätös (4,4) saavat hienoja arvioita. Myös palkanlaskenta ja HR-lisäpalvelut saavat hyvää palautetta. Ystävällinen palvelu (4,4) ja päivittäinen yhteistyö henkilöstön kanssa (4,1) ovat edelleen vahvuuksiamme. Pyysimme asiakkaita kuvailemaan Palkeita kolmella sanalla ja esille nousi vahvasti myös asiantuntemus.

Tämän vuoden kyselyssä pyysimme vastaajia arvioimaan kokemusta yhteistyön kehittymisestä Palkeiden kanssa. 30 % vastaajista arvioi yhteistyön parantuneen ja 62 % pysyneen samana. Useissa avoimissa palautteissa vastaajat totesivat, että yhteistyö on jo hyvällä tasolla. 8 % totesi yhteistyön heikentyneen ja syinä siihen mainittiin mm., että henkilövaihdokset palvelutuotannossa näkyvät asiakkaalle.

Eniten tyytyväisyys oli laskenut matkustamisen palveluissa (3,82 -> 3,58). Tähän suurimpana syynä oli viime vuoden lopun ruuhka matkalaskujen käsittelyssä. Matkustamisen prosessia valtiolla on tarpeen kehittää ja tähän liittyen onkin käynnissä projekti, missä myös asiakkaat ovat vahvasti mukana.

Palvelujen käyttäjälähtöisyys ja niiden kehittäminen asiakastarpeiden mukaan vaativat vielä panostamista. Palkeissa kehittämistä tehdään valtiohallinnon kokonaisuus huomioiden, joten yksittäisen asiakkaan tarpeet eivät aina näy kehittämisessä.

Tuloksia käydään läpi Palkeissa sisäisesti ja tehdään nostoja toimenpiteistä, joilla turvataan tyytyväisyyden säilyminen hyvänä jatkossakin. Asiakkaiden kanssa tulokset käydään tarvittaessa läpi vielä ennen kesälomia tai viimeistään asiakkuuskokouksissa syksyllä.

Sanapilvi jossa mainittu asiantunteva, ystävällinen, nopea ja luotettava.

Jaa somessa

Takaisin uutisiin