Statens utomstående arvodesmottagare och resenärer

Tjänsten eArvode och resor

Älypuhelimella otetaan valokuvaa katunäkymästä, jossa liikennettä.

Statens utomstående arvodesmottagare och resenärer kan fakturera det uppdragsgivande statliga ämbetsverket för avtalade arvoden samt utgifter och resekostnader via tjänsten eArvode och resor.

Så här loggar du in i blanketten eArvode och resor

Logga in i blanketten eArvode och resor med hjälp av Suomi.fi-identifiering. Identifieringen sker med certifikatkort och nätbankskoder.

Logga in i blanketten eArvode och resor.

Blanketten eArvode och resor fungerar med de flesta webbläsare, såsom Microsoft Edge, Mozilla Firefox och Google Chrome.

Dataskyddsbeskrivning för blanketten eArvode och resor

Vad kan du göra med blanketten eArvode och resor?

  • Fakturera statlig ämbetsverk för arvoden i enlighet med uppdraget.
  • Fakturera statliga ämbetsverk för resekostnader och andra kostnader i enlighet med uppdraget.
  • Skriva ut ett sammandrag av egna arvodes- och resekostnadsräkningar.

Kontakt vid problemsituationer

Vid frågor med anknytning till uppdraget ska du kontakta kontaktpersonen för det statliga ämbetsverk som gjort beställningen.

I övriga frågor betjänas du av Palkeets kundtjänst på vardagar kl. 8–16.15 (i juli kl. 8–15):

  • Arvoden tfn 02955 63100
  • Reseräkningar 02955 62730