Hur det går hos oss

18.11.2022 14:39

Vid Palkeet sporrar vi både anställda och chefer att ge respons till varandra och att föra en ständig diskussion om bland annat arbetets mål, uppnåendet av målet och orken i arbetet.

Tillbaka till bloggen

Kaksi toisiinsa kevyesti kietoutunutta kasvin vartta.

Vid Palkeet sporrar vi både anställda och chefer att ge respons till varandra och att föra en ständig diskussion om bland annat arbetets mål, uppnåendet av målet och orken i arbetet. En bra responskultur gör att hela arbetsgemenskapen är medveten om läget i organisationen.

Trots goda intentioner kan det ibland vara svårt att ge personlig respons till chefen eller ledningen, särskilt om den är avsedd att korrigera något. Verksamhet som baserar sig på fritt formulerad respons kan därför inte ersätta välplanerade och välgenomförda responsenkäter.

Inom statsförvaltningen har vi redan i flera år använt statens personalenkätssystem VMBaro, med vilket organisationerna kan mäta och följa upp personalens nöjdhet, chefernas ledarskapsarbete och hur väl det fungerar samt hur statens lönesystem fungerar i praktiken.

I höst har vi till vår stora glädje fått det bästa resultatet för välbefinnandet i arbetet under hela Palkeet-tiden, eftersom vår nöjdhet totalt var 3,85 (på skalan 1–5). Även antalet deltagare nådde ett nytt rekord med en fantastisk svarsprocent på 80 %.

Arbetsförmågehuset har en stadig grund

I september hade vi glädjen att få besök av organisationspsykologen Pekka Järvinen som talade om en fungerande arbetsgemenskap och samarbete. Pekka presenterade för oss en fungerande arbetsförmågehusmodell och vi bestämde oss för att använda modellen i tolkningen av Palkeets VMBaro-resultat så att vi placerade motsvarande punkter ur VMBaro-resultaten i Järvinens arbetsförmågehus. På basis av Järvinens modell verkar Palkeets hus stå på en bra grund och solida stödpelare.

Även om vi kan luta oss tillbaka en stund och vara nöjda över detta resultat så kan vi inte räkna med att allt det goda består utan ständiga insatser. Man måste också komma ihåg att resultaten av enkäten berättar om det genomsnittliga läget. Vi fortsätter att gå igenom resultaten dels med tanke på vilka åtgärder som upprätthåller allt det positiva som redan uppnåtts, dels genom att öppet erkänna de smärtpunkter där det ännu behövs utveckling. Vi går igenom resultaten ensamma och tillsammans, ledningen, cheferna och de anställda i sina team, med det gemensamma målet att alla på Palkeet även framöver ska vara utmärkt välmående!

Författare Mari Eerikäinen arbetar som chef vid Palkeets HR- och kommunikationsenhet.

Bloggförfattare

Mari Eerikäinen

Dela på sociala medier

Tillbaka till bloggen